7. ročník „Bálešove hody“

október 2011


  Bálešové hody sa počas svojej existencie stali milou kultúrno-spoločenskou udalosťou v našej obci. Tento rok sme sa zúčastnili už ich siedmeho ročníka. Veľmi milo nás prekvapila návšteva členov záhradkárskeho zväzu zo spriatelenej českej obce Nivnice.

  Kultúrnym programom nás i hostí potešil ujo Maťo z Dolného Ohaja, báleše sa podarili a vydarila sa i záhradkárska výstava.

  I tento rok patrí vďaka všetkým, ktorí pomohli pri organizácii Bálešových hodov – kuchárkam: p. Gajdúškovej, Pálenikovej a Fabiánovej, aranžérkam: p. Masárovej, Pálenikovej a Schneebergerovej.

  Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí nám zapožičali svoje výpestky, ale najmä tým, ktorí si každoročne nájdu čas a prídu sa potešiť a stráviť pár pekných chvíľ v kruhu ostatných spoluobčanov.
späť