Kalendár zvozu na polrok          Separované odpady         
 

Milí spoluobčania!

 

 

Bilancovala som minulý rok. Potešenie z toho, že sa nám podarilo odstrániť množstvo divokých skládok zmizlo pri štatistických číslach!

V roku 2006 sme : zaplatili za vývoz komunálneho odpadu :   125 tisíc  Sk

                                zaplatili za uloženie na skládku  odpadu:   177 tisíc  Sk

Okrem toho sme likvidovali množstvo divokých skládok, každú stredu náš pracovník na multikáre zváža popolnice z odľahlejších kopaníc, nádoby na komunálny odpad sme mali zo zásob z minulého roka, 2 x do roka zberáme veľkoobjemový  a nebezpečný odpad...

 V roku 2006 sme zaplatili o 60 tisíc viac za služby v oblasti odpadového hospodárstva ako  rok predchádzajúci!

Od občanov na poplatkoch sme v roku 2006 vybrali 131 tisíc Sk.

Vediem si presnú evidenciu o množstve odpadu i o počte nádob a cene, ktorú sme zaplatili za túto službu... Na tieto čísla netreba skúšku z matematiky!

Ako sme teda na tom? V prepočte na jedného obyvateľa vyprodukujeme 360 kg komunálneho odpadu, ten samozrejme  zaplatíme i s odvozom.

Vyjadrené v peniazoch je to 600,- Sk na občana a rok!!! A platíme  200,- Sk na občana.

  Obec je síce povinná komunálny odpad likvidovať no náklady má znášať ten, kto odpad produkuje!!! Teda každý z nás!!!

Ako budeme postupovať? Záleží na nás! Cesty sú 2! Jednoduchšia pre obec je radikálne  zvýšiť poplatky za odvoz komunálneho odpadu alebo sa zamyslieť a začať skutočne separovať a kompostovať!

Za separovaný zber občan ani obec neplatí!!!

Chránime tým  naše životné prostredie pre našich potomkov!!!

 

 Ak spoločne dokážeme znížiť množstvo TKO, nebude musieť obec zvýšiť poplatky za odpady, ušetríme životné prostredie, z biologicky rozložiteľného odpadu si vytvoríme výživnú zeminu a naša peňaženka bude plnšia!

 

Tak začnime!

 

 

Ľudia sú od základov lenivé tvory a veľmi ťažko si zvykajú na nový trend a nechcú meniť starý zabehaný systém.

Priznajme si, chce sa nám ešte aj pri odhadzovaní odpadkov myslieť na to, čo kam patrí?

Je to na nás!

Čím viac budeš separovať, tým menej to pocíti tvoja peňaženka.

Ak nie?  O.K. Budeš platiť viac!

Je to na tebe!

 

Pretože je dokázané, že až 40 % z komunálneho odpadu tvorí biologicky rozložiteľný odpad, začnime s triedením práve tam a začnime kompostovať. Príručku na jednoduché kompostovanie vám ponúkame spolu s týmto letákom.

Obdržali  ste viacfarebné vrecia  a kalendár separovaného zberu s vysvetlením, čo kam patrí!

Vrecia sú na viac použití!

Vrecia treba vyložiť v deň označený v kalendári pred dom vedľa popolnice na TKO alebo priniesť do dvora OcÚ.

 

 


Dátumy vývozu  jednotlivých zložiek separovaného zberu:

Plasty: PET- fľaše :  1 x za mesiac       každý prvý pondelok v mesiaci           

Ostatné komodity:    1 x za 2 mesiace

Separovaný zber:

 

mesiac

marec

apríl

máj

jún

Júl

august

september

október

november

december

Plasty-PET fľaše

 

 

2. 4. 2007

30. 4. 2007

4. 6. 2007

2.7.2007

6. 8. 2007

3. 9. 2007

1. 10. 2007

5. 11. 2007

3. 12. 2007

ostatné plasty

 

 

30. 4. 2007

 

2. 7. 2007

 

3. 9. 2007

 

5. 11. 2007

 

Sklo

 

12. 3. 2007

 

14. 5. 2007

 

9. 7. 2007

 

10. 9. 2007

 

12.11. 2007

 

kovové obaly

12. 3. 2007

 

14. 5. 2007

 

9. 7. 2007

 

10. 9. 2007

 

12.11. 2007

 

Papier

 

 

16. 4. 2007

 

11. 6. 2007

 

13. 8. 2007

 

8.10. 2007

 

10.12. 2007

TETRA-PAKY

 

16. 4. 2007

 

11. 6. 2007

 

13  8. 2007

 

8.10. 2007

 

10.12. 2007

 

Vývoz komunálneho odpadu :           

 mesiac             deň

apríl

4.

18.

 

 máj

2.

16.

30.

jún

13.

27.

 

júl

11.

25.

 

august

8.

22.

 

september

5.

19.

 

október

3.

17.

31.