„Dyňová slávnosť“

7.október 2009


  Piaty ročník "Dyňovej slávnosti" sa vydaril. Nielenže nám krásne svietilo slniečko a bolo príjemne teplo, ale nás potešil i veľký záujem zo strany rodičov. Vyrobili sme si svetlonosov takých krásnych, že nám ich môže každý závidieť. Deti s rodičmi ich poozdobovali rôznymi halúzkami a ozdobami a všetci sa už tešíme kedy sa zvečerí, aby nám zasvietili a trošku i postrašili.

Všetkých svetlonosov môžu naši spoluobčania uvidieť na "Bálešových hodoch", kde budú vystavené spolu s produktmi našich záhrad.
späť