„Rozlúčka z jeseňou v FK“

2009


  Po jesennej časti futbalovej sezóny sa hráči FK a niektorí z najvernejších fanúšikov stretli na spoločnom rozlúčkovom turnaji, ktorí pre nich pripravilo vedenie FK v spolupráci so Šport barom v športovej hale na štadióne v Starej Turej Katkou. Na tejto akcii sa stretlo viac ako 22 členov FK a fanúšikov vaďovského futbalu.

 Program stretnutia po krátkom privítaní prítomných zástupcom FK Liborom Barboríkom pokračoval futbalovým turnajom, ktorému predchádzalo rozdelenie hráčov do jednotlivých družstiev a rozlosovanie zápasov. Aj keď sa nehralo o ceny, vôbec to neubralo na aktivite a nasadení jednotlivých zúčastnených. V záverečnom rozlúčkovom turnaji nakoniec zvíťazila skúsenosť nad mladosťou, keď prvé miesto si vybojovalo mužstvo zložené z najstarších hráčov pod vedením Petra Vidu.

 Na druhom mieste prekvapujúco skončilo mužstvo zložené z fanúšikov klubu. Tretie a štvrté miesto obsadili zmiešané družstvá z hráčov klubu a fanúšikov. Po ukončení turnaja si zúčastnení dobíjali vybehanú energiu na spoločnom posedení pri chutnom občerstvení, ktoré pripravil Šport bar a jeho šéfka vaďovčanka Katka Vidová. Na priblíženie tejto akcie, ktorá pre všetkých zúčastnených zaiste peknou bodkou za jesennou futbalovou časťou je v sekcii šport – fotodokumentácia k nahliadnutiu zopár obrazových momentov..
späť