Modernizácia verejného osvetlenia v roku 2014
   
 
 
 

Maškarný ples (2015):

 
 
 
 

Procesia (2014):

 
 
 
 
 

Vrecovanie piesku (2014):

 
 
 
 
 

Mikuláš (2014):

 
 
 
 

Jubilanti (2014):

 
 
 
 
 

Čistenie potoka (2014):

 
 
 
 
 

Bučkovanka (2014):

 
 
 
 
 

Bálešove hody (2014):

 
 
 
 
 

Jubilanti (2013):

 
 
 
 
 

Bálešove hody (2013):

 
 
 
 
 

Divadielko v KD - Červená čiapočka (2013):

 
 
 
 

Deti v ZŠ šk. rok 2013/2014 (2013):

 
 
 
 
 
 

Končiaci predškoláci v MŠ (2013):

 
 
 
 

Zubná osvetla pre deti MŠ a ZŠ (2013):

 
 
 
 
 

Koncert v katolíckom kostole Vaďovce (2013):

 
 
 
<
 
 

Výlet detí zo ZŠ a MŠ - Habakuky (2013):

 
 
 
 
 
 

Deň rodiny v areáli ZŠ (2013):

 
 
 
 

Karneval (2013):

 
 
 
 
 

Vysoká hladina obecného potôčika (2012):

 
 
 
 
 

Výroba svetlonosov v MŠ (2012):

 
 
 
 
 

Vybudovanie novej spálničky pre deti MŠ (2012):

 
 
 
 
 

MŠ a ZŠ koniec šk.roka 2011/2012 (2012):

 
 
   
 
 

obrazky 620 výročie prvej písomnej zmienky obce Vaďovce (2012):

 
 
 
 
 
 
 

Oprava školského bytu (2011):

 
 
 
 
 
 
 

Znovuposvätenie sošky Panny Márie v katolíckom kostole Vaďovce (2011):

 
 
 
 
 

Koniec školského roka 2010/2011 (2011):

 
 
 
 
 

Bálešové hody (2011):

 
 
 
 

oslava 50 rokov ZŠ (2011):

 
   
 
 
 
 
 

Deň matiek v kultúrnom dome Vaďovce (2010):

 
 
 
 
 

Cirkus v kultúrnom dome Vaďovce (2010):

 
 
 
 
 

Čestný občan obce Ing. Strýček (2010):

 
 
 

Mikuláš(2010):

 
 
 
 
 
 

BÁLEŠOVE HODY(2009):

 
 
 
 

Jubilanti (2009):

 
 
 
 
 

Začiatok stavania bytoviek (2009):

 
 
 
 

Detské ihrisko(2009):

 
 
 
 
 

VIDLOHRY(2009):

 
 
 
 
 

Uvítanie detí(2009):

 
 
 
 

Najvyšší občan (2009):

 
 
 
 

Vianočný koncert (2008):

 
 
 
 
 

Uvítanie detí (2008):

 
 
 
 

Mikuláš(2008):

 
 
 

očkovanie psov v našej obci(2008):

 
 
 
 

Karneval (2008):

 
 
 
 
 

Vidlomet(2008):

 
 
 
 
 

Deti zo školy a škôlky u našich Vaďovských požiarnikov(2008):

 
 
 

Oprava strechy na škole (2008):

 
 
 
 

Motokros v našej obci(2008):

 
 
 
 
 

Stavanie mája (2008):

 
 
 
 
 

Nová čitáreň (2008):

 
 
 
 

Jubilanti (2008):

 
 
 
 

Bálešove hody (2008):

 
 
 

Výstava (2007):

 
 
 

Výstava z dejín obce (2007):

 
 
 

Stavanie mája (2007):

 
 
 

Otváranie nového parku (2006):