OZNAM

  Oznamujeme občanom, že od 1.6.2012 sa začnú uzatvárať nájomné zmluvy na hrobové miesta.

  Poplatky za hrobové miesta sú nasledovné:  1 hrob – doba 10 rokov – 10 €

  2 hrob – doba 10 rokov – 20 €

  3 hrob – doba 10 rokov – 30 €

  Detský hrob a urna – doba 10 rokov – 3,50 €

   Vo Vaďovciach, dňa 30.05.2012                         Alžbeta Tuková
                                                                            Starostka obce

späť