Prijatie jubilantov

október 2011


  Prijatie jubilantov – spoluobčanov obce, ktorí v tomto roku oslávili okrúhle životné jubileá si taktiež našlo svoje miesto v živote našej obce. Päťdesiat jubilantov potešil kultúrny program žiakov našej základnej školy i malé darčeky, ktoré im deti pod dozorom pedagógov vlastnoručne vyrobili.

  Veľmi si vážime najmä to, že medzi nás zavítal i najstarší občan obce p. Šimon Naď, ktorý v tomto roku oslávil 92 rokov. Vážení jubilanti, aj touto cestou Vám želáme do ďalších rokov veľa, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu Vašich najbližších.
späť