Vitaj Matka, doma!

september 2011


  Dňa 29. septembra 2011 bola slávnostne umiestnená do rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala archanjela vo Vaďovciach zreštaurovaná plastika Sedembolestnej Panny Márie. Reštaurátorské práce trvali cca jeden rok, výsledok je však obdivuhodný, pretože sa podarilo plastiku zachrániť pred jej úplným poškodením. Plastika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa nachádza na oltári v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach, je rezbárskou prácou domácej proveniencie, ktorej vek sa odhaduje zhruba na 200 – 230 rokov a patrí k Pietam šaštínskeho typu . Jej umiestnenie nad svätostánkom umocňuje celkový dojem interiéru kostola a pripomína jej prototyp v Národnej svätyni – v Šaštíne. Požehnanie plastiky Panny Márie po zreštaurovaní a jej znovuumiestnenie v kostole nám má pripomenúť úlohu našej Patrónky v živote národa, farnosti, ale aj každého jedného z nás. K nej sa utiekame v každom životnom kríži, ako k Orodovnici u Boha.

  Sošku Panny Márie na jej ceste späť na oltár sprevádzali slová piesne: „Tie šaštínske zvony k sebe nás volajú, Patrónke Slovenska poklonu vzdávajú. Sedembolestná Panna Mária, tebe slovenská spieva krajina. Tisícráz buď Zdravas, oroduj vždy za nás! Radostná chvíľa nám , vždy vtedy nastáva, keď Matka šaštínska zvonmi nás zvoláva. Poďme rodáci, ženy a panny, milostivý chrám tu je pred nami. Radostne spievajme, Máriu vítajme. Šaštínsky chrám vzácnou zdobený je perlou. Patrónka Slovenska tu si tróni s berlou. Matka premilá nášho národa, oroduj za nás u svojho Syna! Národ ťa zve-volá , vypros mu pokoja! Vy šaštínske zvony, hlahoľte slávnostne, nech sa váš zvučný hlas Slovenskom roznesie. Zaznej radosťou každá dedina, slávou zajasaj celá krajina! Slovenský národ náš, ochraňuj v každý čas!“ Sochu Panny Márie na slávnostnej procesii sprevádzalo 7 matiek s fakľami, ako symbol Máriiných 7 bolestí. Spev počas procesie sprevádzala dychová hudba Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom. Po uložení plastiky na oltár sa konala slávnostná svätá omša a po jej skončení bola pred kostolom ešte malá slávnosť, ktorej atmosféru taktiež spríjemnila dychová hudba Hradišťanka. Veriaci si zo slávnosti odniesli príjemné dojmy.
späť