Starostka Obce    Zastupiteľstvo    Dokumenty a nariadenia   
   

Úradné hodiny:

Pondelok:   7.30 - 15.30

Útorok:   7.30 - 15.30

Streda:   7.30 - 16.00

Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:   7.30 - 15.00

KONTAKTY

IČO:   00 312 126

DIČ:   202108 0083

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.

Č.ú.:   5803738001/5600


Tel.číslo/FAX:   032 / 779 0223


Adresa:   Obecný úrad Vaďovce

    Vaďovce 1

    916 13 pošta Kostolné


Prvá písomná zmienka v roku    1392

Celková výmera:   1 111 ha

GPS súradnice:   N 48°43'    E 17°43'

Počet obyvateľov:   739