Modernizácia verejného osvetlenia (2014):

 
 
 
              Informácie o projekte verejného osvetlenia - Vaďovce