Prevádzková jednotka 063 – Vaďovce

Vaďovce č. 128

916 13

 

Pondelok:

Útorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

voľný deň

6.30 - 12.00

6.30 - 12.00

6.30 - 12.00

6.30 - 12.00

6.30 - 10.45

zatvorené

 

13.00 - 17.00

13.00 - 14.30

13.00 - 15.30

13.00 - 17.00

 

 

         
         

Pošta: K O S T O L N É

Vedúci pošty: Slezáková Jaroslava

Telefón: 032 / 779 02 60

 

Pondelok:

Útorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

zatvorené

zatvorené

13.00 - 14.45

13.00 - 13.45

13.00 - 17.00

13.00 - 14.45

13.00 - 13.45

 

 

         
         

Predajňa Potraviny - Sokolíková

Vaďovce č. 314

916 13

 

Pondelok:

Útorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

5.30 - 11.30

5.30 - 11.30

5.30 - 11.30

5.30 - 11.30

5.30 - 11.30

6.00 - 15.00

8.00 - 12.00

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

13.30 - 17.00

 

 

         
         

Pohostinstvo Vaďovce

Vaďovce č. 170

916 13

 

Pondelok:

Útorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa:

15.00 - 22.00

15.00 - 22.00

15.00 - 22.00

15.00 - 22.00

15.00 - 24.00

15.00 - 24.00

15.00 - 23.00