Kalendár zvozu na polrok          Rozmiestnenie kontajnerov          Separované odpady          Bilancia   
 


Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov na odpad v častiach obce na každý rok: 

Január – časť „Dolný konec“


 

Február – časť „Bukovinka“


 

Marec - časť „Horný konec“


 

Apríl – časť „Zádvorská ulica“ bytovky 39,40


 

Máj – pri „Fitness centre“


 

Jún – pri „Plevovskom moste“


 

Júl – časť „Rádek“


 

August – časť „Jazero“


 

September – ulica k rodinným domom č.72-80


 

Október – cintorín


 

November – časť „Zádvorská ulica“ bytovky č.58,59


 

December – časť „Píla“