Kalendár zvozu na rok          Bilancia   
 

                  Separovaný odvoz odpadu v obci Vaďovce

 
 

Prevádzkový poriadok obce Vaďovce

 

Pokyny k sepaovanému zberu odpadu v obci Vaďovce

 

Orientačná prepočtová tabuľka drobného odpadu v obci Vaďovce