Kalendár zvozu na rok          Rozmiestnenie kontajnerov          Separované odpady          Bilancia   
 Komodita                   

Čo sem patrí                    

ÁNO                   

Čo sem nepatrí                   

NIE                  

AKO NA TO                   

PLASTY

čierne vrece veľké

PET- fľaše- fľaše z malinovky, minerálky, sirupov a iných nápojov, fľaše z jedlých kuchynských olejov

Hrubo znečistené plasty zemnou, farbami, viacvrstvové obaly od kávy, kakaa, vreck. polievok

Pred uložením do vreca zmenšite objem fľaše stlačením.

V deň zberu vyložte pred dom .

PLASTY ostatné

Bledomodré vrece

Igelitky, sáčky, obaly z cestovín, pracích práškov, zo šampónov, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, plastové hračky 

Podlahové krytiny, molitan, guma

Vyložiť v deň zberu pred dom k smetnej nádobe.

SKLO

 

Zelené vrece

Sklená fľaša, poháre alebo úlomky z tabuľového skla, skúmavky 

Silne znečistené fľaše a sklenené obaly, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, autosklo, drátené sklo

Môžete vkladať do vriec alebo stále môžete vkladať do kontajnerov umiestnených po obci.

PAPIER

Tmavomodré vrece

List, obálka, zošit, výkres, noviny, časopis, kniha, katalóg, plagát, lístky, pohľadnice, kartón, lepenka, počítačový papier

Papier potiahnutý fóliou, tetrapaky, obaly z kávy,  celofán, zamastený a silne znečistený papier asfaltom, dechtom, brúsny papier

Drobný papier vložiť do vreca.

Noviny, časopisy zviazať do balíkov a v čase zberu vyložiť pred dom tak, aby nezmokli ( prikryť igelitom).

OBALY

KOVOVÉ

Čierne malé vrece

Prázdne železné obaly, kovové viečka, obaly zo sprejov, obaly z konzerv, plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš...

Kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, viacvrstvové obaly, železný šrot, drôty...

Bez papierovej nálepky, vložiť do vreca a vyložiť v deň zberu k smetnej nádobe.

TETRAPAKOVÉ OBALY

 

Žlté vrece

 

Krabicové obaly z mlieka, džúsov, vína...

 

Vypláchnuté a zložené uložiť v balíku alebo vo vreci v deň zberu pred dom. 

BIOODPAD

Zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, škrupiny, papierové sáčky z čaju, vreckovky, usadeniny z kávy, kvety, tráva, drevený popol, vlasy, chlpy, mladá burina, lístie...

Šupky z južného ovocia, mäsité zbytky jedál, kosti, kameň, cigaretové ohorky a popol

Skompostovať vo vlastnej záhradke,

Na Vaše náklady zabezpečíme odvoz na kompostovanie.  

LIEKY a LIEČIVÁ

Staré alebo nespotrebované lieky

 

Zaniesť do ktorejkoľvek lekárne.

 

 

 

 

 

Komunálny odpad bude vyvážaný tak ako doteraz, každá nádoba musí byť opatrená lístkom.

Ak na popolnicu nepripevníte vyplnený lístok, smetiari Vám popolnicu nevyprázdnia!

 

Komunálny odpad:

 

november, december, január, február, marec                 každý týždeň v stredu

 

apríl, máj, jún, júl, august, september, október        každý druhý týždeň v stredu

 

 

Zmeny budú včas oznámené prostredníctvom miestneho rozhlasu.

 

Zber veľkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu bude prevádzaný 2 x do roka, vždy na jar a v jeseni.

Dátum zberu bude dostatočne včas vyhlásený v miestnom rozhlase.

 

 

Veľkoobjemový odpad – matrace, starý nábytok, textil, staré topánky, dáždniky, železný odpad

 

Elektroodpad – biela technika ako chladničky, sporáky, práčky, mrazničky, digestory,  šľahače, mixéry, vysávače, fény, televízory, počítače, monitory, klávesnice,  tlačiarne, ...

 

Nebezpečný odpad – pneumatiky, plechovice z farieb a z olejov, použité oleje, plastové obaly z olejov a nebezpečnými chemikáliami, staré handry napustené chemikáliami a olejmi, nepoškodené žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy (zvyšky farieb a iných chemikálií), farby, tlačiarenské farby, lepidlá (zvyšky farieb a iných chemikálií)

 

Batérie a akumulátory z áut - môžete nosiť do špeciálneho kontajnera vo dvore OcÚ  priebežne po celý rok.

 

 

Stavebný odpad je možné uložiť na skládku v Hrašnom LOBBE Doliny. Stavebný odpad sú tehly, panely, škridle, zem a pod. Stavebný odpad nesmie byť znečistený odpadom iného charakteru (drevo, papier, plasty, bio odpad a pod.). Odpad Vám môžeme odviezť i my našou technikou. Informácie vám poskytneme na Obecnom úrade Jablonka.