Alžbeta Tuková

 

 

adresa starostky:

Vaďovce č. 15

916 13


mobilné tel.číslo:

0915 / 709 991


tel.číslo do OcU Vaďovce:

032 / 779 0223

e-mail:

vadovce@stonline.sk

 
spä