Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR 7. marca 2016

 

     Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....................................       609

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní....................................................................     373

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny........................................................      003

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24...............................................................     370

Počet platných odovzdaných hlasov...................................................................................     367

 

     Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Strana TIP..................................................................................................................................     č. 1           3

Strana moderného Slovenska (SMS)........................................................................................      č. 2           -

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO= - NOVA)........................................................     č. 3           24

Demokrati Slovenksa – Ľudo Kaník.........................................................................................      č. 4           -

Šanca........................................................................................................................................     č. 5           1

Sme rodina – Boris Kollár.........................................................................................................     č. 6          25

Strana zelených Slovenska.......................................................................................................    č. 7           6

Koalícia spoločne za Slovensko...............................................................................................     č. 8           -

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia..........................................................................     č. 9           -

VZDOR – sprana práce...........................................................................................................      č. 10         -

  MOST – HÍD...........................................................................................................................     č.11          11

Slovenská národná strana........................................................................................................    č. 12         33

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia...........................................................................    č. 13         -

Komunistická strana Slovenska...............................................................................................     č. 14         5

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.......................................    č. 15          2

SMER – sociálna demokracia...................................................................................................    č. 16         130

Kresťanskodemokratické hnutie...............................................................................................     č. 17         10

Slovenská občianska koalícia....................................................................................................   č. 18          -

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko.................................................................................    č. 19         52

#SIEŤ ........................................................................................................................................    č. 20         38

Strana maďarskej komunity.......................................................................................................    č. 21          -

Priama demokracia....................................................................................................................   č. 22          -

Sloboda a Solidarita..................................................................................................................    č. 23         27

 

 

 

 

                                                                  späť