Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady SR 10. Marca 2012

 

     Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku....................................      637

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní....................................................................    350

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny........................................................     001

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30...............................................................    349

Počet platných odovzdaných hlasov...................................................................................   342

 

     Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

Zelení...................................................................................................................     č. 1           03

Kresťanskodemokratické hnutie.........................................................................      č. 2           11

Strana demokratickej ľavice................................................................................     č. 3           -

Slovenská národná strana...................................................................................      č. 4           16

OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti..............................................................     č. 5           35

Sloboda a Solidarita.............................................................................................     č. 6          17

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ...................................................................................    č. 7          03

NÁŠ KRAJ..............................................................................................................     č. 8          -

Strana zelených....................................................................................................     č. 9          01

Ľudová strana Naše Slovensko.............................................................................     č. 10        01

 SMER – sociálna demokracia...............................................................................   č. 11       206

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska........................................................    č. 12        03

Národ a Spravodlivosť – naša strana....................................................................    č. 13       01

Komunistická strana Slovenska............................................................................     č. 14        05

Strana Rómskej únie na Slovensku.......................................................................    č. 15         -

MOST – HÍD..........................................................................................................    č. 16        06

99 % - občiansky hlas...........................................................................................     č. 17        08

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko............................................   č. 18         02

STRANA + 1 HLAS..................................................................................................    č. 19        -

Robíme to pre deti -  SF........................................................................................    č. 20        -

Obyčajní  ľudia......................................................................................................    č. 21        -

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana.....................   č. 22        15

Strana občanov Slovenska....................................................................................    č. 23        01

Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja............................................. č. 24        -

STRANA SLOBODNÉ SLOVO – NORY MOJSEJOVEJ................................................ č. 25        07

Strana živnostníkov Slovenska.............................................................................. č. 26           01

 

 

 

 

                                                                  späť