ZAMERANIE A CIEĽ:


  Projekt s názvom „Vaďovské Vidlohry“ je organizovaný nadšencami z radov občanov obce Vaďovce, členov Futbalového klubu Vaďovce a v spolupráci s obcou Vaďovce, ktorý voľne nadväzuje na ročníky 2007 a 2008 akcie Vidlomet, ktoré sa uskutočnili v tejto obci. Projekt je zameraný na komunikáciu s ľuďmi a ich motivovanie k aktívnemu tráveniu voľného času spojením oddychu, relaxovania a spoznávania svojho okolia i širšieho regiónu. Cieľom je poskytnúť návštevníkom relax spojený so športovým a kultúrnym vyžitím pre jednotlivcov i rodiny s deťmi a ponúknuť im pri tom možnosť spoznať svoj región.

Vaďovské Vidlohry zároveň poskytujú priestor a podmienky na prezentáciu pre skupiny a jednotlivcov, ktorí sa chcú dostať do povedomia ľudí alebo, ktorí sa snažia diváka niečím osloviť ( živé vystúpenia hudobných a tanečných skupín a pod. )

 
 

POSLANIE:


  Základným poslaním Vaďovských Vidlohier je sprostredkovať vzájomné stretnutie ľudí a umožniť im netradičnou formou relaxovať, zabávať sa, navzájom komunikovať a spoznávať svoj región... Motto projektu: „Ži aktívne, prezentuj sa a spoznávaj svoj región“.

 
 

  ... pre motiváciu zúčastniť sa Vaďovských Vidlohier a ich programu sú pripravované zaujímavé a originálne ceny, bohatý sprievodný program s večernou tanečnou zábavou pod holým nebom, a to všetko v rámci ľudového vstupného ( predpoklad 2 - 2,5 EUR muži nad 18 rokov, ženy a deti zdarma), ľudové ceny občerstvenia...Vaďovské Vidlohry sú zároveň možnosťou propagácie obce, regiónu, pozvaných účinkujúcich, sponzorov a všetkých, ktorí podporujú netradičné projekty.

 
späť