625. výročie obce Vaďovce

12. augusta 2017


 

Vážení občania, Obec Vaďovce v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne Vás pozýva na oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce, ktoré sa budú konať

dňa 12. augusta 2017 od 16.00 hodiny

v priestoroch futbalového ihriska vo Vaďovciach.
Poľovnícke združenie Vaďovce pozýva občanov na pravý guláš z diviny. Na slávnosti si budete môcť zakúpiť rôzne obecné reklamné predmety, občerstvenie, alko, nealko.

Program:
V programe vystúpi Ťažká terchovská muzika, ktorá je zapísaná v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.
18.00 hod. : členovia DHZ predvedú ukážku požiarneho zásahu
20.00 hod. - 24.00 hod : bude program pokračovať zábavou pri živej hudbe

Oslavy 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce podporil Trenčiansky samosprávny kraj a firma OXYMAT Slovakia s.r.o..
späť